Zdolni z Pomorza
cie@ciekartuzy.pl
tel. 58 681 46 96

DPCalendar - Nadchodzące

Brak wydarzeń

DPCalendar Mini

loader

Spider Calendar

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w Kartuzach w obszarach:
biologii, chemii oraz kompetencji społecznych[1]
wskazówki dla uczniów

 

 1. Wprowadzenie
 2. Aby wziąć udział w projekcie Zdolni z Pomorza – Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego                      w Kartuzach  w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych musisz opracować projekt kwalifikacyjny zgodnie z wskazówkami podanymi  w tym dokumencie.
 3. Zakresy możliwych do zrealizowania w 2017 r. projektów z poszczególnych dziedzin:

Biologia:

 1. Wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmów np.:
 • wpływ światła na rozwój roślin,
 • wpływ soli na rozwój roślin,
 • wpływ detergentów na kiełkowanie nasion.
 1. Zdrowe odżywianie (np. doświadczenia związane badaniem ilości witamin w różnych produktach, wpływu różnych czynników na wybrane produkty spożywcze).
 2. Wpływ wybranych czynników na proces fotosyntezy (np. wpływ temperatury, natężenia światła na proces fotosyntezy).
 3. Obserwacje faunistyczne, florystyczne (np. inwentaryzacja dendroflory lub flory naczyniowej na terenie miejscowości X).
 4. Funkcjonowanie ekosystemów np.:
 • badanie wpływu czynników siedliskowych na strukturę gatunkową i przestrzenną obszaru X,
 • określenie liczebności i zagęszczenia gatunku x na terenie miejscowości A,
 • badanie wpływu zanieczyszczenia powietrza na występowanie porostów.
 1. Hodowla fitoplanktonu. Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na rozwój fitoplanktonu.

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kartuski”

Przesyłamy w załączeniu dwa ważne dokumenty tj. regulamin uczestnictwa w projekcie oraz regulamin przyznawania stypendiów.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż do regulaminu stypendiów dołączony jest wniosek, który należy złożyć do 15.03.2017 r.

Prosimy też o uważne zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie załączonego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

Dokumenty należy złożyć do siedziby LCNK w Kartuzach, ul. Klasztorna 4 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

W razie pytań prosimy o kontakt.